Chính sách bảo mật

Chào mừng đến với jonathanmpham.com! Trang Chính sách quyền riêng tư này trình bày cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web. Bằng cách sử dụng blog này, bạn đồng ý với các nội dung được mô tả trong chính sách dưới đây.

1. Thông tin chúng tôi thu thập

a. Thông tin cá nhân: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên và địa chỉ email của bạn, khi bạn tự nguyện gửi thông tin đó cho chúng tôi thông qua các biểu mẫu, nhận xét hoặc các tương tác khác trên blog.

b. Thông tin phi cá nhân: Chúng tôi cũng thu thập thông tin phi cá nhân, chẳng hạn như về loại trình duyệt, địa chỉ IP và thông tin thiết bị, để nhằm mục đích cải thiện chức năng và hiệu suất của blog.

2. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

a. Giao tiếp: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên lạc với bạn, trả lời các câu hỏi và cung cấp thông tin cập nhật về trang web của Jonathan M. Pham.

b. Cải tiến: Thông tin phi cá nhân được sử dụng để phân tích xu hướng, quản trị trang web và thu thập thông tin nhân khẩu học – nhằm mục đích cải thiện tổng thể trang web.

3. Cookie và công nghệ theo dõi

a. Cookie: Chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm người dùng. Bạn có thể đặt trình duyệt của mình ở chế độ từ chối cookie, nhưng kết quả là một số tính năng của blog có thể không hoạt động như bình thường.

b. Dịch vụ của bên thứ ba: Chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba, chẳng hạn như Google Analytics, để phân tích hành vi của người dùng trên blog. Các dịch vụ này có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác.

4. Chia sẻ thông tin

a. Đối tác bên thứ ba: Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, thông tin phi cá nhân có thể được chia sẻ với các đối tác bên thứ ba để phân tích và cho các mục đích khác.

b. Tuân thủ pháp luật: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn nếu cơ quan pháp luật yêu cầu, hoặc để bảo vệ quyền và sự an toàn của chúng tôi hoặc quyền và sự an toàn của người khác.

5. Các biện pháp an ninh

Chúng tôi thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, tiết lộ, thay đổi và phá hủy trái phép. Tuy nhiên, không có phương thức truyền qua Internet hoặc lưu trữ điện tử nào có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối.

6. Lựa chọn của bạn

a. Từ chối: Bạn có thể từ chối nhận thông tin quảng cáo từ chúng tôi bằng cách làm theo hướng dẫn hủy đăng ký trong thông tin liên lạc.

b. Truy cập và chỉnh sửa: Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Hãy liên hệ với chúng tôi để yêu cầu thay đổi.

7. Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

Chúng tôi có quyền cập nhật Chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào. Những thay đổi sẽ được đăng trên trang này và ngày cập nhật cuối cùng sẽ được sửa đổi tương ứng.