Chính sách cấp quyền

Chào mừng đến với jonathanmpham.com! Chính sách cấp quyền dưới đây nêu rõ các điều khoản và điều kiện liên quan đến việc sử dụng nội dung trên trang web này. Bằng cách truy cập và sử dụng blog này, bạn đồng ý tuân thủ các quyền và quy định hạn chế sau.

1. Quyền sở hữu và bản quyền

a. Quyền sở hữu nội dung: Tất cả nội dung trên trang web này, ngoại trừ các nội dung được ghi chú là “bài đăng cộng đồng” (community post), đều thuộc sở hữu của Jonathan M. Pham và có bản quyền tương ứng.

b. Quyền sở hữu trí tuệ: Mặc dù chúng tôi khuyến khích chia sẻ nội dung rộng rãi, nhưng chúng tôi cũng cam kết bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình. Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác của bạn trong việc tôn trọng các quyền này.

2. Hành vi không cần cấp phép

Bạn được tự do làm những việc sau mà không cần sự cho phép của tôi:

a. Liên kết: Bạn có thể liên kết đến trang web của tôi hoặc bất kỳ bài đăng cụ thể nào trên trang web của tôi.

b. Trích đoạn và đăng lại: Bạn có thể trích xuất và đăng lại nội dung ít hơn 200 chữ trên bất kỳ trang web nào khác, miễn là bạn có liên kết trỏ lại bài viết gốc.

c. Xuất bản: Bạn có thể xuất bản các bài đăng của tôi trên bất kỳ ấn phẩm phi thương mại nào (ví dụ: bản tin công ty, giáo trình lớp học, v.v.), miễn là bạn đính kèm thông báo bản quyền sau: “© [Năm], Bản quyền thuộc về Jonathan M. Pham. Được xuất bản lần đầu tại jonathanmpham.com.”

3. Hành vi cần cấp phép

Bạn phải có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của tôi để thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây:

a. Thương mại hóa nội dung web: Sử dụng nội dung trên trang web này cho mục đích thương mại, bao gồm bán hoặc cấp phép cho các phiên bản in hoặc kỹ thuật số.

b. Thay đổi: Thay đổi, biến đổi hoặc xây dựng dựa trên nội dung web theo bất kỳ cách nào.

4. Quyền đăng lại

Tôi không khuyến khích bạn đăng lại toàn bộ nội dung bài viết của tôi. Điều này nhằm tuân thủ các nguyên tắc do các công cụ tìm kiếm như Google đặt ra – liên quan đến việc xử phạt các trang web xuất bản nội dung trùng lặp.

5. Bài viết cộng đồng (Community post)

a. Bản quyền của Guest Blogger: Các blogger khách giữ bản quyền đối với các bài đăng của họ. Các quyền được nêu ở trên không áp dụng cho nội dung của họ.

b. Liên hệ với các blogger khách: Nếu bạn muốn đăng lại hoặc xuất bản nội dung của các blogger khách, vui lòng liên hệ trực tiếp với họ. Tôi không đóng vai trò là nhà môi giới, đại lý hoặc đầu mối liên hệ cho các blogger khách.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với tôi.

Cảm ơn bạn đã tôn trọng các điều khoản và điều kiện được nêu trong Chính sách cấp quyền trên. Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác của bạn!